Saurer 6DM als Basis zum Expeditionsmobil

Umbau eines Saurer 6DM zum Expeditionsmobil von Susann und Julian

https://www.instagram.com/outcaststories/

Saurer 6DM als Basis zum Expeditionsmobil (YouTube Video)

Link zum Youtube Kanal.